Elektro - slaboproud

Ve slaboproudém oboru nabízíme

 • zřizování, montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení
 • zřizování satelitních a televizních rozvodů pro rodinné domy a instituce
 • výstavbu a servis televizních kabelových rozvodů
 • výstavbu multifunkčních metalických i optických sítí
 • montáže a opravy společných televizních antén
 • projekci a realizaci audiovizuálních systémů (kamerové sledovací systémy)
 • montáž datových komunikačních družicových spojů V-SAT
 • montážní činnost v telekomunikacích, včetně ústředen
 • montáž a servis obecních a místních rozhlasů
 • dodávku a montáž vyhledávacího zařízení - PAGING
 • rozvody domácích audio a videotelefonů
 • zabezpečovací techniku - EZS, EPS
 • prodejní činnost

Telekomunikace - projekt, dodávka, montáž, servis, poradenství a prodej

 • elektrická zabezpečovací signalizace (vše na českém trhu)
 • elektrická požární signalizace (SCHRACK SECONET, ARITECH, CERBERUS, MENVIER)
 • kamerové systémy CCTV
 • docházkové, přístupové a obchůzkové systémy
 • telefonní ústředny ALPHATEL, TESLA, ERICSSON, SIEMENS, ALCATEL, 2N, ATEUS, MEGA, CONNEX, PANASONIC, M LINE, SIRIUS, MINIPONT
 • koncová telekomunikační zařízení výše jmenovaných výrobců
 • kancelářské komunikační systémy - faxy, modemy, sekretářské soupravy
 • dveřní telefony a videotelefony
 • drátová vedení místního charakteru, včetně kabelových souborů
 • drátová vedení dálkového charakteru, včetně kabelových souborů
 • kabelová vedení s optickými vlákny
 • kabelové rozvody pro jednosměrné šíření TV a R signálu - STA, TKR