Obchodní podmínky

 • Nabídky
  Obsahují technické řešení a cenový odhad. Kalkulace cenových odhadů vycházejí z cen platných k datu vypracování nabídky
 • Dodací lhůta
  Termín montáže přizpůsobíme zcela vašim požadavkům - po přijetí objednávky
 • Servis
  Záruční servis je zajišťován do 24 hodin od nahlášení, pokud není se zákazníkem dohodnut jiný způsob. Odstraňování poruch, zajišťujeme nepřetržitou službou ihned
 • Pojištění Firma je pojištěna u ČESKÉ KOOPERATIVY POJIŠŤOVNA a. s., zaměstnanci jsou pojištěni u GENERALI POJIŠŤOVNY a.s.
 • Záruky
  Na dodané systémy poskytujeme základní záruky v délce:
  • 12 měsíců na dodané elektronické prvky (nebo dle záruky poskytované výrobcem)
  • 24 měsíců na provedené montážní práce
  • 12 měsíců na projektovou dokumentaci
  • 36 měsíců na hromosvody
  • 60 měsíců na velké investiční celky
 • Platební podmínky
  Akceptujeme je zcela dle požadavků investora - smluvním vztahem. Nepožadujeme před započetím realizovaných zakázek finanční zálohu. Fakturace probíhá dle smluvních dohod.
 • Perspektiva
  Naše firma v současné době zaměstnává 10 zkušených pracovníků ve svých oborech elektro. Naši pracovníci jsou vybaveni moderními pracovními prostředky a technickým zázemím pro naši činnost. Nikdy naše firma nebyla v platební neschopnosti.
 • DRŽENÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY - uspokojíme zcela dle požadavků investora
 • Dodávky materiálu a náhradních dílů pro provádění montáží a oprav je naše firma schopna zabezpečit z vlastních skladových zásob.