Naše služby

Elektroinstalace

Hlavní činností organizace jsou:

elektromontážní práce prováděné v rámci našich osvědčení a oprávnění. Naše firma je Vám k dispozici v oblasti elektromontážních prací a dodávek. 


1. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení:

 • montáž, oprava a rekonstrukce nízkého napětí NN
 • montáž, dodávka, opravy, rekonstrukce a údržba  osvětlení
 • montáž, oprava, rekonstrukce a údržba koncových prvků (spínače a zásuvky)
 • montáž, oprava, rekonstrukce a údržba hromosvodních systémů
 • revize elektrických zařízení, hromosvodů, spotřebičů a ručního nářadí

2.  Výroba rozvaděčů nízkého napětí - dle zadání nebo výrobní dokumentace


3.  Projektová činnost ve výstavbě

 • projektování veškerých druhů staveb NN rozvodů

4.  Revizní činnost

 • Provádíme revize vyhrazených elektrických zařízení, strojů, přístrojů, rozváděčů, rozvodných zařízení, rozvoden bez omezení napětí v objektech třídy A bez nebezpečí výbuchu i třídy B s nebezpečím výbuchu včetně hromosvodů. 
 • Přihlášky k odběru elektrické energie ČEZ Distribuce a,s,, ČEZ Prodej a.s.
 • revize nářadí a spotřebičů dle               ČSN 331600 ed,2,, změny Z1, Z2         ČSN EN 50678 a ČSN EN50699

 

Revize elektrozařízení

a jejich třídění

1)  Revize elektro - revize elektrospotřebičů a revize nářadí: 

Postup při provádění této revize.

 • elektrospotřebiče oštítkujeme označovacím evidenčním štítkem s čísly
 • elektrospotřebiče proměříme
 • u elektrospotřebiče vyzkoušíme jeho funkčnost
 • na elektrospotřebiče vyhotovíme revizní karty vždy samostatně
 • na elektrospotřebiče vyhotovíme celkovou revizní zprávu

Proč je nutné provádět revize elektrospotřebičů a nářadí:

 • Vyžadují to normy ČSN 33 1600 ed.2.
 • Může tyto revize elektro kontrolovat Inspektorát Práce.
 • Inspektorát Práce může udělit finanční pokutu do výše 2.000.000,-Kč, podle zákona 251/2005 Sb.
 • Při vzniku úrazu nebo požáru pojišťovna nevyplatí nic, nebo plnění výrazně zkrátí, pokud nemáte revizi elektro.
 • Můžete být stíhán za nedodržení zákona a zažalován ze strany poškozeného.
 • Zabránit úrazu, poškození zdraví, nebo újmě na životě.
 • Zabránit požáru.

2)  Revize elektro - revize elektroinstalace a elektrického zařízení bez omezení napětí v objektech A i B . tzv. revize elektro :                Revize elektroinstalace provádíme po dokončení elektroinstalačních pracích, nebo po opravě (změně) elektroinstalace a pak po stanovených lhůtách dle ČSN 331500. Revize elektroinstalace provádíme důkladnou prohlídkou elektroinstalace, celkové proměření všech vývodů elektroinstalace a vypracování revizní zprávy.

Druhy revize elektroinstalace : 

 • Výchozí revize: Tato revize elektro se většinou provádí u nové elektroinstalace před uvedením do provozu pro rozvodné závody, které vám na základě revize elektro připojí elektroměr a pro kolaudace.
 • Pravidelná revize: Tato revize elektro se provádí dle normy ČSN 33 1500 viz.lhůty revizí elektroinstalace.
 • Mimořádná revize: Tato revize elektro se provádí po úpravách nebo opravách elektroinstalace.

Lhůty revize elektroinstalace do 1000 V:

Revize - podle prostředí

1. základní   5 let

2. normální  5 let

3. studené   3 roky

4. horké   3 roky

5. vlhké   3 roky

6. mokré   1 rok

7. se zvýšenou korozní agresivitou  3 roky

8. s extrémní korozní agresivitou   1 rok

9. prašné s prachem nehořlavým  3 roky

10. s otřesy   2 roky

11. s biologickými škůdci   3 roky

12. pasivní s nebezpečím požárů   2 roky

13. pasivní s nebezpečím výbuchu  

2 roky

14. venkovní   4 roky

15. pod přístřeškem   4 roky


Revize - podle výskytu osob

1. prostory určené pro shromažďování více než 250 osob. (v kulturních nebo sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy, apod.)     2 roky

2. zděné obytné a kancelářské budovy

5 let

3. rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení   3 roky

4. objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupeň hořlavosti C2, C3     2 roky

5. pojízdné a převozné prostředky   1 rok

6. prozatimní zařízení staveniště    0,5 let


3) Revize elektro - revize hromosvodů (revize bleskosvodů): Revize hromosvodu provádíme po dokončení nové instalace hromosvodu (bleskosvodu), nebo po opravě střech a následné instalaci hromosvodu zpět a také po úderu blesku do hromosvodu. Revize hromosvodu se provádějí po 4 letech na normálních objektech bez nebezpečí výbuchu viz. EN 62305-3.

Druhy revize hromosvodů:

1/  Výchozí revize: Tato revize se provádí po nové montáži hromosvodu.

2/ Pravidelná revize: Tato revize se provádí u většiny objektů po 4 letech dle normy EN 62305-3 viz. Lhůty revize hromosvodů.

3/ Mimořádná revize: Tato revize se provádí např. po úderu blesku do objektu, nebo po demontáži hromosvodu ohledně opravy střechy, zateplení objektu a následné montáže hromosvodu zpět apod...

Lhůty revize hromosvodů:

Revize - ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Objekty s prostory a prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3.      1 rok


Ostatní.     2 a 4 roky

 

Havarijní služba

zajišťujeme ji pro Vás po dohodě smluvně 24 hodin denně
 

Opravy a údržba

dle dohody pro Vás zajistíme smluvní servis
 

Odstraňování porevizních a pozáručních závad

s následným potvrzením o jejich odstranění